Sunday, April 11, 2010

स्कीम सुब्सिदी Skim Subsidi ujudkan kestabilan

Penulis :GOH HOE HOE Ahli Jawatan Kuasa MCA Kepong .
Baru baru ini Dato Seri Chua Soi Lek membuat ulasan bahawa “ MCA penuh setuju bahawa kawalan harga dan subsidi telah mengujudkan kedaaan luarbiasa bagi pasaran barangan dan perkhidmatan akan mengurangkan daya saingan Malaysia 。The MCA fully agrees that price control and subsidy have distorted the market of goods and services, rendering Malaysia less competitivey
. Adakah ini satu pandangan yang melampau? Skim subsidi ke atas barang keperluan utama bukan saja diamalkan di negara kita, malah juga diamalkan oleh negara maju seperti Jepun. Di Jepun, subsidi yang diberikan oleh kerajaan Jepun ke atas beras adalah jauh lebih tinggi daripada harga pasaran beras, iaitu kira-kira Empat kali ganda. Tetapi langkah ini tidak menjejaskan prestasi ekonomi Jepun, sebaliknya memberi kesan baik dalam membentuk masyarakat yang stabil di Jepun.
Selain daripada subsidi ke atas barangan keperluan kerajaan jepun juga memberikan Subsidi US2000 bagi setiap kereta hybrid keluaran Honda sebagai langkah untuk menggalakan industry Teknology Hijau.
Kawalan harga dan subsidi kalau dikawal dengan betul boleh mendatangkan kesan positif seperti berikut
i) Mengujudkan social yang stabil
ii) Merangsang Ekonomi
iii) Menggalakan Industri yang berinovatif.
Oleh yang demikian saya berminta Pucuk pimpinan MCA membuat kajiaan yang menyeluruh bekenaan dengan Subsidi dan kawalan hargal untuk mencari solution yang opti

No comments: