Thursday, April 1, 2010

Sebab Sebab Kenapa Ong Tee Keat mesti dikekalkan sebagai Menteri Pengangkutan

1) Mengikut prinsip meritrokasi , menteri mesti dilantik mengikut kebolehan , pengalaman ,dan professionalism seseorang dan tidak semestinya dikatkan terus dengan jawatan dalam parti, Wan li bukan lah ahli parti komunis China , tetapi beli⋯⋯au memegang jawatan nenteri yang sangat penting , ya itu , menteri sains dan Teknologi, menteri kebudayaan ,informasi dan komunikasi , juga tak berjaya dalam pilihan sebagai naib president umno , tetapi beliau mesti dilantik atas Prestesi beliau yang cermelang
Sebab ke 2 mengikut prinsip meritrokasi, prestasi seseorang itu diukur melalui KRA dan tak berkait terus dengan keputusan pilihan parti. Usaha OTK untuk membetulkan pentabiran PKFTZ harus lah diberi penghargaan yang sangat tinggi.
PKFTZ adalah satu fungsi yang sangat penting untuk mendorong ekonomi. Kalau Pentabiran PK⋯⋯FTZ kurang transparent , ini akan menjejaskan aliran masuk pelaburan asing seterusnya menjejaskan prestasi SMI(SMall and Medium Industry) di Malaysia, pengganguran naik
3)Membenteras Rasusuah adalah satu daripada KRA⋯⋯ ⋯⋯

No comments: