Wednesday, April 20, 2011

Mediasi Kes Polis

I)Pra Mediasi
1 Pihak Polis Menerima lapuran mengenai pengaduhan dari orang awan.
2)Pihak Polis menghubingi Pegawai Perpaduan daerah /Pegawai perpaduan bahagian /Pembantu pegawai perpaduan mengenai pergaduhan tersebut untuk tujuan mediasi
3)Pegawai Perpaduan daerah /Pegawai perpaduan bahagian /Pembantu pegawai perpaduan menghubungi mediator yang dilantik JPNIN untuk menjalankan Mediasi.
4)Pegawai Perpaduan daerah /Pegawai perpaduan bahagian /Pembantu pegawai perpaduan memastikan mediasi dijalankan dengan serta merta
5)Pegawai Perpaduan daerah /Pegawai perpaduan bahagian /Pembantu pegawai perpaduan mendapatkan laporan awal daripada mediator untuk tujuan urusan/bantuan yang diperlukan


II)Mediasi

6) Pengerusi RT/Pegawai Perpaduan daerah /Pegawai perpaduan bahagian /Pembantu pegawai perpaduan mengadakan Pejumpaan dengan pihak yang terlibat

7)Mediator menjalankan Mediasi yang meliputi pekara pekara yang berikut
i) Mendengar pengaduan,ii) Tuntutan Kedua dua pihak ,iii)tawar menawar ,iv)menyelesaikan kebuntuan ,v)Persetujuan kedua dua pihak,vi)Pelaksanaan Persetujuan

8)Kaedah Mediasi yang digunakan oleh mediator adlah seperti berikut
i) Melihat dan Mendengar ,ii) Menilai ,iii)Mencadang ,iv) Mengadakan rundingan , v)Mendapat persetujuan antara dua pihak
9)Mediator melapurkan hasil mediasi kepada Pegawai Perpaduan daerah /Pegawai perpaduan bahagian /Pembantu pegawai perpaduan

iii) Pasca Mediasi
10)Mediator Mengadakan case conferencing jika diperlukan sekiranya masih terdapat ketegangan perhubungan
11)Jika ketegangan masih berlaku mediasi kedua dijalankan oleh mediator seperti para ii)6
12)Pengerusi RT /PBD/PBB/PPP Merancang dan melaksanakan aktiviti pemulihan yang sesuai bagi memulihkan keadaan
13)Pengerusi RT /PBD/PBB/PPP membuat pemantauan secara rapi bagi memastkan kejadian tidak berulang lagi.
14)Pengerusi RT /PBD/PBB/PPP mengumpul dan melapurkan kes kes mediasi dan penyelesaian Kepada pengarah pengurusan perpaduan.
15)Pengarah pengurusan Perpaduanmembuat analisa dan menyediakan laporan bulana mengenai
Kes kes mediasi yang diadakan

No comments: