Thursday, May 31, 2012

‎1. EVAN ME SUTAM 如是我闻:
2. EKAM SAMAYAM BHAGAVA KURUSU VIHARATI一时,世尊在拘楼国
KAMMASADHAMAN NAMA KURUNAM NIGAMO
剑磨瑟昙城,与拘楼人住。
TATRA KHO BAGAVA BHIKKHU AMANTESI
...
于其处,世尊告诸比丘曰:
BHIKKHAVATO TI
「诸比丘!」
BHADANTE TI TE BIKKHU BAGAVATO
彼等比丘应诺世尊曰:「世尊!」
PACCASSOSUN BHAGAVA ETADAVOCA
世尊乃如是言:

No comments: